ELOGI DEL COS ARQUITECTÒNIC
Groc Foto Cataleg

Groc forma els seus alumnes de fotografia amb l’objectiu que aprenguin a trobar solucions audaces i intel·ligents davant qualsevol tipus de projecte que se’ls pugui presentar en el món professional.

L’Escola ensenya com afrontar problemàtiques representacionals de la imatge contemporània i com solucionar-les amb els mitjans propis de la disciplina fotogràfica. L’equilibri entre la tècnica, el concepte i l’atreviment artístic són i han estat el centre del projecte de Groc des del seu naixement, ara fa més de quaranta anys. Seguim creient en l’expressió artística i el treball de proximitat entre professor i alumne com a vehicle i catalitzador necessaris en la formació de bons professionals de l’àmbit fotogràfic.
 

ESCOLA GROC