FOTOPERIODISME A LA REREGUARDA (1936-1939)
Rafael Vilarrubias Foto Autor Rafael Vilarrubias Foto Cataleg

La mostra aplega les imatges més representatives sobre la vida i el treball, a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil espanyola; publicades al suplement del diari La Vanguardia, amb el reclam  «Notas gráficas».  El material exposat són fotografies preses per Rafael Vilarrubias i el tractament que van rebre a la premsa gràfica del moment. Una època en què les imatges eren molt rellevants i en les quals destacaven els fotomuntatges de pàgines interiors i les portades.
La premsa gràfica va convertir-se en una eina comunicativa molt important dins d’un context bèl·lic en què es pretenia transmetre per mitjà de la imatge una ideologia política per reforçar la cohesió social i els ànims de la rereguarda del front. Rafael Vilarrubias va captar aquesta realitat en algunes poblacions catalanes, fotografiant mercats, treballs agrícoles, refugiats...

RAFAEL VILARRUBIAS