COSSOS DE LEWY. Des-connexions en moviment
Alejandra Morales Foto

La meva mare i la meva filla van néixer el mateix dia. Quan la meva filla tenia tres mesos li van diagnosticar a la meva mare cossos de Lewy, una malaltia degenerativa que provoca demència greu, alteracions conductuals i desorientació, fins a morir. 

Aquesta malaltia comparteix símptomes amb l'Alzheimer i el Parkinson i es produeix per la presència d’unes estructures proteiques rodones de substància negra (cossos de Lewy) que afecten a les connexions neuronals. Els afectats connecten i desconnecten amb la realitat intermitentment. 

Les fotografies tridimensionals realitzades amb la tècnica manual de cianotípia ens mostren aquestes desconnexions intermitents i es transformen amb el moviment per expressar les variacions cognitives. De vegades, apareix més la persona, i altres cops la malaltia, a través d’histologies mèdiques neurològiques.

Alejandra Morales
Alejandra Morales