RETRAT DE LA CULPA
Maria Vernet Retrat

El perdó no és oblit, sinó record.

La justícia no perdona; es venja, condemnant, i oblida.

La societat no perdona; deixa passar el temps, que s'esgoti en ell, i oblida.

El perdó és injust i incomprensible.

La víctima sempre recorda; no pot esborrar la petjada del crim perquè el mal no el pot oblidar i és irreparable, tanmateix, perdona.

Hom recorda sempre; perquè la víctima no pot tornar, perquè el mal i el dolor no poden ser reparats; i, per això mateix, patint, podem perdonar-nos.

El perdó és absurd i només en la seva absurditat té sentit.

@mariavernet_1mujer

Maria Vernet
Maria Vernet
www.mariavernet.es