Treballs curs 2022-2023
Fotoespai Foto

Novament presentem, a FineArt Igualada, una selecció de fotografies dels nostres alumnes.

Capturades durant els cursos generals del curs anterior; tant les corresponents a treballs lliures com a les entregues trimestrals o finals.

A banda de formació, oferim suport i projecció a l'obra de l’alumnat, tant de l’actual com de l’antic.

Presentem obres d’Ana Moral, Gemma Garcia, Javier del Amo, Maite Perogil, Patrick Nikovitz i Xavier Soler.

FOTOESPAI B.C.I
fotoespai.cat