Tipping lines
Beatriz Minguez Foto

Línies d'inflexió sorgeix de l'observació de la dicotomia entre l'aparent quietud de dalt en contrast amb el moviment constant de baix.

Tracta de revelar una visió múltiple de la mar entorn de dues línies d'horitzó que connecten el cel, la superfície de la mar i el regne subaquàtic.

Horitzó entès com la línia que connecta l'aire amb l'aigua.

Línies, contorns i textures conformen un paisatge marí una mica irreal que sorprèn l'espectador per la seva falta de determinació, i cerca suggerir-li la possibilitat de sensacions més que una mirada a un objecte; en un espai intermedi entre el llenguatge figuratiu i l'abstracció, obertes a la interpretació, a partir de només tres elements: aigua, llum i aire.

La instal·lació "plecs sense fi", de llum, aigua i aire "veritables" completa l'experiència de manera més immersiva, física i present.

 

Beatriz Minguez
Beatriz Mínguez