Projectes alumnes 2023
Escola Groc

Els projectes que l'alumnat de Groc presenta, en aquesta edició de FineArt, giren tots entorn un qüestionament per la natura i la seva inevitable relació amb la condició humana.

Sigui vista com a fenomen estètic, polític o experimental, la natura i la relació que establim amb ella com a éssers humans representen una problemàtica contemporània amb uns reptes de representació específics.

Uns dels valors que transmetem als nostres joves creadors és la capacitat d’interpretar, reconstruir i transgredir conceptes, fins i tot d'aquells tan universals com aquests, obligant-los a sortir de la literalitat i a aprofundir en aspectes que van més enllà.

El recull d'imatges exposades són el resultat d'aquestes exploracions.

Escola Groc
groc.cat/