Atrapades?
Maria Gregori Foto

El què pretenc és provocar una reflexió vers el nostre comportament cap a formes de vida diferents de les nostres. El més distant que tenim a tocar és el món vegetal.

Aquesta sèrie va sorgir de la troballa d'uns espais difuminats que feien entreveure un món oníric, amb unes plantes encastades al vidre que semblaven parlar-me. I allà va sorgir la pregunta: Se sentiran atrapades en un hivernacle?

Ara els científics ens parlen àmpliament de la sensibilitat i intel·ligència de les plantes, i que hem d'aprendre a mirar-les no com a matèria primera, sinó com a font de coneixement per ajudar-nos a resoldre el nostre propi futur.

Qui sap si més endavant parlarem dels seus sentiments, potser llavors l'ésser humà comprendrà el que fins ara li ha estat negat per la seva pròpia naturalesa.

Maria Gregori
Maria Gregori Gubern
mariagregori.cat/