Coexistir
Pau De La Calle Foto

Coexistir és una mostra sobre el maltractament i l'abandonament d'animals de granja, considerats víctimes d'explotació ramadera.

Aquest projecte, premiat, és un discurs visual sobre la tasca que fa la Fundació Santuari Gaia, un centre vegà de rescat i recuperació d'animals considerats de granja que han sigut víctimes d'explotació ramadera, maltractament o abandonament.

En el moment que es va crear, només hi havia dos santuaris com aquest a Espanya, però cap destinat als animals de granja. “Els animals de granja són animals que ningú ajuda. Es consideren de consum. L'últim de l'últim”, explica el Coque, cofundador del Santuari. “A Gaia volem que la gent, a través de les històries d'aquests animals, no els vegi com un producte, sinó com si fossin el gos o el gat de casa”.

Pau De La Calle
Pau de la Calle Argelés
www.paudelacalle.com/