Testimoni fotogràfic. Un reportatge del present gironí
Eram Foto1 Escola Eram Foto1

À.Salcedo i M.Albesa presenten una mostra fotogràfica que recull l’essència de dos projectes de final del Màster de foto de l’ERAM i la Fundació UdG.

Escola ERAM