Johndobianes coloristes
Joan Domingo Bisbal Foto1 Joan Domingo Bisbal Autor 21

Amb  “Les Johndobianes coloristes”, Joan Domingo innova en la tècnica del color, la composició i en la captura de les imatges des del moviment de la càmera.

Joan Domingo Bisbal