Glaceres. Efectes del canvi climàtic
Jordi Camins Foto1 Jordi Camins Autor11

Jordi Camins és un observador glaciòleg i autor de nombroses publicacions, com El Canvi Climàtic a les Glaceres dels Pirineus.

Jordi Camins