L’objectivitat i la subjectivitat en l’aprenentatge de la fotografia
Gaspar Camps

Escola Gaspar Camps