UNEAK
Asier Garagaza Foto Autor 1 Asier Garagaza Foto Cataleg 1

Li agraden les fotografies en les quals l’abstracció o les persones en siguin els protagonistes o en què es noti la seva presència.
Veure, sentir i transmetre és tot el que puc dir sobre mi. Moltes vegades són els nostres actes, i no les nostres paraules, els que parlen de nosaltres. El mateix succeeix amb els fotògrafs que, per molt que ens entossudim a descriure la nostra obra, són les mateixes imatges que produïm les que revelen el contingut de la nostra ànima.

ASIER GARAGARZA SÁNCHEZ