DIÀLEGS SOBRE COMPOSICIÓ
Josebruiz Foto Autor Jose B Ruiz Foto Cataleg

Es tracta d'una exposició formativa amb cartel·les, que aborden valors primaris de les imatges, perquè l'espectador pugui treure’n conclusions i avançar en la seva formació compositiva.
En aquestes 40 obres gran format (80x60 cm) es troben diverses formes d'aplicar els coneixements compositius sobre diferents disciplines de la fotografia de natura.

JOSÉ BENITO RUIZ LIMIÑANA