FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Centre De Recursos

Hem proposat als nostres alumnes el repte de realitzar fotografies matemàtiques!

Han d'observar l’entorn per capturar imatges que expressin conceptes relacionats amb les matemàtiques i, a la vegada, que tinguin una mirada creativa i artística.

Cercar o crear, en el seu entorn proper, exemples que ens mostrin que les matemàtiques es poden trobar en tot allò que ens envolta. Tot un desafiament: localitzar a la realitat conceptes matemàtics abstractes.

Sols cal saber trobar-les!

Centres docents de l'Anoia