D I NS
Leandre Cristofol Foto Cataleg

Els espais en què les persones es mouen constitueixen un "ecosistema" que modela l'individu. La seva interacció amb ells i les relacions que formen creen una xarxa de llocs afins a la persona. La llar, l'escola, l'oficina, el supermercat, el gimnàs, el bar o el cinema, tots ells són espais vinculats a cada individu; llocs on es troba còmode, es socialitza i hi actua, adoptant el paper que té marcat en cada un dels diferents contextos. Però, què passa des del moment en què
aquests espais es redueixen?

Eric Garrido

Escola Leandre Cristòfol