LA VISTA RENUNCIA. ARQUIGRAFIES
Jordi Guillomet I Monica Rosello AutorsJordi Guillomet I Monica Rosello

...La fotografia, com a empremta, manté un vincle indicial amb el seu referent material, encara que això no impliqui de forma automàtica la semblança entre l'objecte fotografiat i la seva fotografia -l'angle de la presa, la il·luminació, entre altres factors, determinen aquesta semblança i, per tant, la recepció per part de
l'espectador-.

Però, a més, la semblança en fotografia ens remet a un objecte per la seva similitud a ell, existeixi realment aquest objecte o no. Arquigrafies juga precisament amb aquests conceptes de representació de la realitat a través del mitjà fotogràfic, en confrontar l'espectador amb unes imatges fotogràfiques i amb el procés seguit per a la seva obtenció.
 

Fragment del text Arquigrafies de Cristina Zelig.

Jordi Guillumet i Mònica Roselló