FOTOGRAFIA DOCUMENTAL
Tecnocampus Foto Catalegw

El Grau en Mitjans Audiovisuals que s’imparteix a l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, presenta una selecció de produccions fotogràfiques d’estudiants dutes a terme dins de
l’assignatura optativa de Fotografia Documental o bé exposades com a treball de final de grau durant el curs 2017-2018.

La fotografia es considera una matèria base en la formació dels estudiants i, per aquesta raó, es treballa d’una manera transversal durant tot el grau; a través d’un coneixement basat en l’anàlisi, però també en la tècnica, l’estudi de diferents autors i també a partir de la realització de treballs individuals.

TecnoCampus