ESPAI CLOS (El far de Calella)
Gullem Torne

Una aproximació a la cosmologia de la representació visual.

Aquesta exposició pretén ser una eina de reflexió sobre la realitat, percepció i representació. Fent evident el caràcter esfèric de l'espai que ens embolcalla, mitjançant la representació contínua entorn d'un punt, aquesta continuïtat infinita de la realitat ens fa presents les limitacions de la segmentació espacial (enquadrament).

La mostra parla de: la consideració simbòlica de les imatges o de la certesa iconogràfica, i no del grau d'aproximació a la realitat de la lectura de les representacions i de la importància del punt de lectura, del format o relació entre realitat i representació, de la seducció dels espectadors, de la percepció espacial, etc.

Fotografiem el que veiem, però -com diu Leonardo da Vinci- podem enganyar-nos i no aconseguir cap objectiu si ens refiem de la ment, sense el raonament. 

Guillem Tornef
Guillem Torné Agustí