Retrats de família
Montse Pallas

Retrats de família és un recull de fotografies del projecte que vaig iniciar l’any 2015, com a biòloga i fotògrafa. 

Els primats de diversos zoològics i espais naturals han estat els meus models i m’han permès plasmar allò que tenim en comú amb ells, la qual cosa fa evident el nostre estret parentiu en l’evolució. 

En aquests retrats he volgut captar la personalitat de cada animal, mostrar-los com a persones no humanes. Amb això, provocar una reflexió sobre la responsabilitat que els humans tenim en les seves condicions de vida, tant a la natura com en estat de captivitat. El 60% de les espècies de primats estan en perill d’extinció a conseqüència de l’activitat humana.

* Exposició produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Montse Pallasf
Montserrat Pallàs Albertí