RAPSÒDIA
Merce Ribera Foto

No vull documentar la realitat, ni tan sols fer-ne una interpretació a partir del món exterior, sinó que, aprofitant les eines que ofereix la fotografia per representar ficció, fabrico universos originats exclusivament dins la meva ment.

Utilitzo objectes, ninots, mobiliari a escala i tot allò que em sembli pertinent per reflectir pensaments, emocions i realitats que conviuen en el nostre món interior, paral·lelament a la realitat quotidiana. El treball es desenvolupa en un espai reduït, una taula de 2 x 1 metres, i tot el treball és a escala. 

La meva font d’inspiració sorgeix quasi sempre de vivències pròpies i socials del que ens toca viure, i esdevé quelcom crític, irònic, qüestionable.