El Rec, una visió del passat amb ulls de present
Ramon Pallares Foto

L’any 2022 el Rec d’Igualada ha estat un centre d’interès per diverses raons.

El llibre de Pere Pascual ha donat un punt de vista històric definitiu a tot un barri, que durant més de deu segles havia esdevingut bàsic per al desenvolupament econòmic d’Igualada, per la seva funció de regant dels horts i per l’abastament d’aigua per a les adoberies. Aquesta activitat va perdurar fins al 1965 i ha anat decaient, però avui encara hi podem trobar activitat, que es veu impactada amb molta més força durant els dies del festival Rec.0.

Un Rec que conté un valuós patrimoni arquitectònic, que avui s’intenta recuperar amb usos ben diferents, tot i que hi ha hagut inevitables pèrdues d’edificis, de camins i d’elements característics.

En Ramon va tenir la iniciativa de fer un recorregut per tot el barri abans de la darrera remodelació. Les fotografies ens donen la pauta per a la reflexió històrica, però també per gaudir d’una excel·lent qualitat fotogràfica.

Fotografies del fons Ramon Pallarés dipositades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Foto Pallares 1
Ramon Pallarès