El toll de les encantades
Francesc Mas I A Tejedor Foto1 F Mas I A Tejedor Autors1

"El toll de les Encantades” neix a partir de la lectura d'un recull de les últimes narracions orals del Pirineu Català.

Agustí Tejedor Gomariz i Francesc Mas Solé