L’AUTORETRAT
Gaspar Camps Foto Cataleg

Un any més, l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps torna a participar al FineArt Igualada, aportant obres personals de l’alumnat que des de ja fa anys assisteix als cursos monogràfics de projecte guiat de fotografia, mitjançant els quals s’aprèn explorant la tècnica i l’expressió fotogràfica.
En un món d’smartphones, on la paraula i les imatges de selfies es comparteixen i popularitzen per tot arreu, convé investigar la diferència amb l’autoretrat artístic. Lluny de la imatge casual, generada per un telèfon, demanem més a l’autoretrat clàssic: més consideració, més composició, més coneixement psicològic, tècnica i sentit estètic.
És una oportunitat de declarar-te qui ets visualment, un moment per a l’autoreflexió, aturar-te, mirar-te i ubicar-te a tu mateix dins la teva obra.
 

GASPAR CAMPS