ESCLAUS DEL CONTRABAN
Jordi Cami Foto Autor Jordi Cami Foto Cataleg

Cada dia les fronteres de vianants del Biutz, a Ceuta, i les del barri xinès, a Melilla, presenten milers de marroquins fent cues interminables per entrar a les ciutats i participar en un contraban institucionalitzat a plena llum del dia i amb el consentiment tàcit dels governs del Marroc i d’Espanya.

La raó de l'existència d'aquest comerç il·legal resideix en la diferència de preus dels productes importats en els ports francs de Ceuta i Melilla. Aquest lucratiu comerç no produeix cap tipus de desenvolupament, més aviat al contrari. L’ocupació que genera és precària i gairebé esclavista; és inestable i perillosa, alhora que crea una economia submergida i, el que és pitjor, promou i institucionalitza la corrupció generalitzada.


  • *Aquest treball ha estat possible gràcies a la col·laboració de UPIFC Sindicat de la Imatge.

JORDI CAMÍ