Identidade(es)
Elisava

El Màster en Fotografia i Disseny d'Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, ​​aborda la fotografia com una disciplina oberta.

Els treballs de final de màster estan formats per una sèrie d'autoretrats escenificats, que exploren les nocions d'identitat des de diferents perspectives:

El treball d’Haidé Costa, Almost Unreal, se situa entre el simbolisme, la ironia i la crua realitat, i recorre les experiències col·lectives i extravagants que vivim en temps de Covid.

Per la seva banda, Disturbing Obsession, un projecte de Mónica Gómez, busca qüestionar les actituds compulsives de l'ésser humà per la moda ràpida i aborda les conseqüències ambientals.

El treball de Carissa Días, Perteneser, aprofundeix en el sentit de pertinença que sorgeix del lloc que anomenem "llar", mentre explora amb la recerca de la identitat pròpia.

Elisava, Màster en Fotografia i Disseny
masterfotografia.elisava.net/