TRILOGIA D’ARQUITECTURES POC COMUNES
Arnau Roviira Foto

El debat sobre l'arquitectura, com a obra d'art, és antic, però l'accepció de l'arquitectura com a reflex d'un moment social és una qüestió que es percep en els mateixos edificis.

En aquesta trilogia d'arquitectures poc comunes veiem desplegats tres gegants arquitectònics de la societat neoliberal: tres models diferents ens mostren la lluita de tres sistemes per imposar-se davant els cossos que els habitaran. Davant d'estètiques atractives, cridaneres, curioses originals i úniques s'espera anestesiar els cossos, sotmetre'ls a les normes imposades sense ser-ne conscients: se'ls espera travessant un núvol de falsa felicitat des de la qual no s'activi cap indici de raó.

Arnau Rovira
Arnau Rovira
www.arnaurovira.com