CHEMA MADOZ. EL ROSTRE AMAGAT DE LES COSES
Fineartlogo

Una fotografia és, per naturalesa, la captura d'un instant efímer. Tota l'obra de Chema Madoz té aquesta clara relació amb allò efímer.

La conjunció aconseguida no necessita existir ni abans ni després de ser fotografiada. La materialitat de la idea no és l'objecte final del treball realitzat sinó el seu enquadrament; el retrat. Com a la clàssica instantània: el seu moment exacte.

Analitzant l'atzarós mapa de senyals que emeten les coses des del lloc que ocupen al món, Madoz individualitza i desordena, confronta i manipula, fins a aconseguir mostrar un nou ordre, una cara amagada del sentit, una nova veritat simbòlica que ressalta, per impacte, el desordre de la lògica.

Les composicions s'acosten al poema minimalista i a la contraposició d'imatges poètiques que produeix una explosió metafòrica. La resolució fotogràfica en blanc i negre li dona també una distància malenconiosa.

Borja Casani

Exposició produïda per Subdirecció General de Museus Estatals, Ministeri de Cultura i Espart.