THE POSITIVE KIDS
Dani Plnas Foto

El VIH continua essent una de les pandèmies més grans de la història, que ja s’ha cobrat més de 34 milions de vides.

Actualment, més d’1,8 milions de criatures menors de quinze anys viuen amb VIH a tot el món, la majoria a l’Àfrica subsahariana. Cada dia 400 nous infants s’infecten per VIH. Si no són tractats, un 50% morirà abans dels dos anys; i només un 10% sobreviurà fins als deu anys. Únicament, un 49% d’aquestes criatures reben tractament antiretroviral.

Des de fa 15 anys, gràcies al diagnòstic primerenc i al desplegament del tractament antiretroviral, es pot fer front a la malaltia, no com una sentència de mort, sinó com una malaltia crònica. 

Siliakus, Sara, Musa, Ibrahim, Bray, Sainui i Elisha són alguns d’aquests infants. Ells són The Positive Kids.