Follets, àngels i dimonis
Andres Marin Foto

Un viatge interior al món emmascarat, que s’endinsa entre fragments marcats pel ritme contradictori que discorre per les tortuositats d’un temps infinit i aturat, que narra una metàfora vivencial de la qual tots podríem ser protagonistes.

Una reflexió que planteja el desequilibri d'un univers real i irreal i que posa en dubte la nostra identitat pròpia, que es qüestiona on succeeixen els límits que es marquen entre el bé i el mal. Aquesta màscara que ens amaga i alhora ens protegeix del que és políticament correcte.

Es tracta d'un procés transgressor que se submergeix en els rituals que travessen les fronteres de l'espai i ens trasllada a territoris improvisats on la fantasia s'apodera de la realitat i la converteixen en la més pura de les ficcions.

Andres Marin
Andrés Marín