El pas del temps 
Exposicio Centres Educatius Anoia 2024

Quines fotografies es poden crear sota l’expressió “El pas del temps”?

Aquest és el repte que han estat treballant els alumnes, amb el suport dels docents, als centres
educatius de l’Anoia. La mostra de fotografies exposada és un petit recull del resultat del seu
treball.
Regaleu-vos el poder gaudir de ser espectadors aquí i ara.
Observeu i reflexioneu… Què us fan sentir? Què us evoquen? Us inspiren? Quins pensaments us
afloren?
Podeu escriure “a mà” els vostres pensaments i comentaris al llibre de visites. Serà una manera
d’apropar el públic visitant als infants i joves creadors.
Desitgem que el temps que passeu en aquesta exposició sigui, d’alguna manera, perdurable.

Centre De Recursos
Centres Educatius de l’Anoia
lc.cx/Soyu8m