Sary Feo
Sary Feo Foto

L’any 2014, s’impartiren uns tallers de llenguatge fotogràfic al Centre Educatif Mandrosoa de l’ONGD YAMUNA, ubicat a Vontovorona, Madagascar.

Els nens van aprendre a pensar la fotografia com una manera de mirar el món, i amb les càmeres van expressar el seu entorn geogràfic i social, el seu mitjà familiar així com el propi paisatge emocional.

Per tal de beneficiar d’aquest aprenentatge a la resta de la població, va néixer el projecte SARY FEO: un bescanvi d’imatges per paraules. Mitjançant una invitació dels nens- fotògrafs, els vilatans van obtenir el seu retrat a canvi d’un relat, generant un extens arxiu d’imatges i veus, avui dipositat a les Archives Nationales de Madagascar.

Registres visuals i textuals que, oscil·lant entre el públic i el privat, donen veu a un poble, configurant el seu autoretrat col·lectiu.

SARY FEO. Imatge – veu en malgaix.

Sary Feo
YAMUNA ONGD