DARK TOURISM?
Manel Clemente Foto Autor 1 Manel Clemente Foto Cataleg 1

El projecte fotogràfic “Dark tourism?/Turisme obscur?” ens presenta una selecció d’espais de gran interès històric marcats per la mort i la tragèdia.
Manel Clemente, que ja ha treballat en els seus projectes anteriors -Ghost towns i Forgotten ruins- la temàtica de l’abandonament i de la desolació, es proposa ara documentar i analitzar l’interès suscitat en l’actualitat per uns indrets que, tot i fugir dels estàndards de la indústria turística convencional, reben cada any milers de visitants.
Manel Clemente, però, introdueix un interrogant al títol del projecte. A ell, la visita a alguns d’aquests indrets, lluny de submergir-lo en la foscor, l’ha apropat a una clarivident esperança, a la vegada responsable i exigent, que ens ha d’ajudar com a éssers humans a no cometre els absurds errors del passat.

MANEL CLEMENTE