OBJECTES SIGNIFICANTS,
Miquel Traveria Foto Autor 1 Miquel Traveria Foto Cataleg

OBJECTES SIGNIFICANTS un objecte, un record, un sentiment
Objectes Significants és un projecte fotogràfic de retrat que vol mostrar el vincle emocional que s’estableix entre persones i determinats objectes que tenen per a ells un significat únic i personal.
Va néixer a partir de la constatació que en una etapa vital en la qual hem de deixar la nostra llar i anar a viure a una residència o a apartaments tutelats, hem de desfer-nos de nombrosos objectes, seleccionant molt bé aquells que ens endurem.
Allò que ens enduem o bé té un valor funcional o bé emocionalment és important.
L'hem dut a terme del 2013 fins al 2016 a Sabadell, amb la col·laboració de la residencia Allegra-Vitamagna i dels 3 Complex de Gent Gran municipals.
L’exposició és un petit homenatge a les persones anònimes, de les quals no s’escriuran pàgines de la història, malgrat que les seves històries personals d’amor, de dolor, d’orgull, d’enyorança, de perseverança...són universals i mereixen ser compartides.
 

MIQUEL TRAVERIA