ELECTRO–TEIXITS 1.0
Marta Guitart AutoraMarta Guitart

Sempre m’han fascinat les tecnologies alternatives relacionades amb la imatge. M’atreuen les possibilitats creatives de màquines electròniques com fotocopiadores, escàners, faxos, màquines de raigs X i altres dispositius similars que posseeixen competències fotogràfiques, però que no estan destinats a ser emprats com a càmeres de fotografia ordinàries. M’interessa explorar maneres no convencionals d’utilitzar aquests aparells per crear noves imatges.

La sèrie Electro-Teixits 1.0 examina el potencial d’un escàner pla quan és operat de forma no ortodoxa. Retalls de tela, flors de cotó, cons de fils multicolor i altres objectes relacionats amb la indústria tèxtil generen imatges abstractes que evoquen l’activitat industrial passada de l’edifici de Cal Boyer; antiga fàbrica tèxtil i actual seu del Museu de la Pell d’Igualada.

Els Electro-Teixits 1.0 també conviden a reflexionar sobre les noves tecnologies i com aquestes han canviat la nostra percepció del món. Més concretament, aquestes imatges plantegen qüestions sobre la definició de fotografia a principis del segle XXI i el rol de l’artista en l’era tecnològica actual.
 

In memoriam de Víctor Carrer Vives, Conxita Caus i Rius & María Torres-Guzmán.

Marta Guitart