FRAGMENTS
Exposicio Mireia AlisesMireia Alises

Fragments és un projecte fotogràfic format per 18 díptics que fan referència a diferents fragments extrets del cos humà, que guarden relació amb tot allò que ens envolta.

Amb aquesta sèrie de fotografies, malgrat que el concepte de bellesa s’estigui unificant, es pretén mostrar que les petites i singulars imperfeccions que tenim cadascú de nosaltres al rostre o bé al cos ens fan únics, així com el fet que la bellesa també pot ser imperfecta.

El concepte del "cos perfecte" ha fet que moltes dones persegueixin l’objectiu de complir aquest ideal imposat, sense tenir en compte que es tracta d'una convenció sociocultural. Cirurgia plàstica, productes cosmètics, liposuccions,
depilacions... El culte al cos s'exporta i es globalitza cada vegada més. La societat viu sotmesa a uns canons de bellesa prefixats que afecten, principalment, els estereotips de perfecció de la dona.

Mireia Alises