ENVIRONMENTAL PORTRAITURE SERIES
Foto Joel Ventura Autor Foto Cataleg Joel Ventura

La sèrie que ens presenta aquesta mostra proposa una visió més documental del retrat. Amb la contextualització del personatge en el seu entorn, l’obra pretén descriure el personatge a través d’allò que l’envolta, aportant -en clau crítica i en alguns moments irònics- una descripció al més profunda possible.
Sense intervenció sobre l’escena i evitant canvis en les instantànies s’aconsegueix la creació de retrats naturals, de manera que es tracta d’una obra amb una línia clara i descriptiva de les diferents realitats que es fan visibles en països que van des de Bielorússia, Rússia, els Estats Units, Polònia, Estònia, Lituània, Letònia entre d’altres; en els quals el factor generacional, racial, social i emocional queden especialment subratllats.

JÖEL VENTURA