LA SENSUALITAT DE LES ESQUENES
Eram Foto Cataleg

Quan parlem de sensualitat pensem en allò que ens produeix un cert plaer sobre els sentits, sobretot al plaer carnal. Aquesta paraula està plenament lligada a la sexualitat i, així doncs, també forma part de l’erotisme i la pornografia. Però, podem aconseguir una interpretació de la representació de sensualitat que s’allunyi, en major o menor mesura, de les concepcions i clixés hegemònics? El que està clar és que, en tots els casos, el plaer carnal hi és present.

Per tant, si ens centrem en una part del cos com podria ser una esquena nua, vol dir que també pot ser sensual. Ara bé, totes les esquenes són sensuals? Intentaré arribar a transmetre aquest concepte a través de la fotografia, juntament amb l’expressivitat i força que dóna la il·luminació. Gràcies a ambdues es pot aconseguir un punt de vista diferent, més pròxim, i potenciar les textures de la pell, que sovint queden ocultes a la mirada.

Salvador Maynou Bernatallada

ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM