MUSEUS “d’altres temps”
Diego Pedra

Segons l'autor: "Les fotografies estan realitzades amb la incorporació de fotos antigues, de familiars, en contextos actuals com paisatges, museus, ruïnes, etc. La intenció és donar, a aquests retrats oblidats, una nova imatge i forma de recordar-los".

El realisme màgic es va desenvolupar en les dècades dels 60 i 70, producte de les discrepàncies entre dues visions que en aquell moment convivien. En fotografia és més encertat el terme de realisme fantàstic.

El realisme màgic ens mostra una acció que, per molt probable que sigui, ens afecta com a estranya. Els fets són reals, però tenen una connotació fantàstica, ja que alguns no tenen explicació, o és molt improbable que es produeixin. El fotomuntatge és essencial en molts casos per construir la imatge.

Autordiegopedra Opt
Diego Pedra Benzal