Simetries de l'Eixample
Oscar Xarrie

Aquesta sèrie neix a partir d'una deriva per l'Eixample i l'observació de les façanes dels seus edificis. És una espècie d'homenatge al pla Cerdà de 1860.

Així com Ildefons Cerdà va transformar la ciutat de Barcelona, ​​jo he "transformat" les façanes dels edificis perquè formin simetries semblants a les que conformen els seus carrers.

Com si es tractés d'un joc, busco les simetries a partir de duplicacions i translacions, que donen com a resultat que les façanes que apareixen a les imatges no existeixen realment, sinó que són il·lusions o recreacions a partir de fotografies anteriors.

A partir de la repetició, vull donar una idea d'infinit i alhora també de massificació, perquè d'alguna manera prenguem consciència de la manera en què habitem les nostres ciutats.

Oscar Xarrie Foto Autor
Oscar Xarrié Maseda
mosskar2.wixsite.com/oscarxarrie