En blanc i negre o escala de grisos
Joan Domingo Foto

Cap a l'any 1945 va començar a practicar la fotografia amateur.

Va anar a les escoles de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera i amb 15 anys va començar a treballar a la notaria. Des de molt jove va col·laborar en les publicacions esportives i culturals locals.

Cap a l'any 1945, amb la recomanació de Josep Mata, va entrar a l'Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI) i va començar a practicar la fotografia amateur. Els paisatges: matins i capvespres, arbres i rierols, el feien cada dia més exigent amb ell mateix... «Cadascun dels primers premis servia per a donar-me més força i desig de millorament... fins a assolir premis en salons internacionals».

La seva dèria era fer ús del filtre vermell, tot cercant llums i transparències que va donar fruit a El Zagal, a Esplai i Poesia Matinal, fins que es va dedicar al color, a fer Johndobianes. Més de 380 premis avalen la seva trajectòria.

Fotografies del fons Joan Domingo Bisbal dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Joan Domingo
Joan Domingo (Jhondobis)