Paisajes literalmente fantásticos
Plafo U

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot